Privacybeleid en cookies

Privacybeleid thecontentdecoder.com

Over ons privacybeleid 

thecontentdecoder.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van thecontentdecoder.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/05/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan (of laten opslaan), welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens beschikbaar zijn. 

E-mail- en mailinglijsten 

Druppelen 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Drip. Drip zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website is verzonden, ziet u de link “uitschrijven”. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Drip veilig opgeslagen. Drip maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. Drip behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader informatie te delen met derden. 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden worden allemaal geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan thecontentdecoder.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze dienstverlening. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens bewaren wij dan ook zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben geproduceerd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesgegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. 

Recht op inspectie 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek daartoe kunt u richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben op het bij ons bekende e-mailadres onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Recht op rectificatie 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. Een verzoek daartoe kunt u richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. Een verzoek daartoe kunt u richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Een verzoek daartoe kunt u richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval geen dienstverlening meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en andere rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van thecontentdecoder.com. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u verstrekken en de verwerking daarna definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) en andere Google diensten en producten aan te bieden. 

Cookies van derden 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Mediavine programmatisch adverteren

De Website gebruikt Mediavine om alle advertenties van derden op de Website te beheren. Mediavine toont inhoud en advertenties wanneer u de Website bezoekt, die gebruik kan maken van eigen cookies en cookies van derden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar uw computer of mobiele apparaat wordt gestuurd (in dit beleid een "apparaat" genoemd), zodat een website informatie kan onthouden over uw browse-activiteit op de website. De cookie kan informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de website, informatie over uw apparaat, zoals het IP-adres en browsertype van het apparaat, demografische gegevens en, als u op de website bent gekomen via een link van een externe site, de URL van de koppelingspagina.

First party cookies worden aangemaakt door de website die u bezoekt. Een cookie van een derde partij wordt vaak gebruikt in gedragsadvertenties en analyses en wordt gemaakt door een ander domein dan de website die u bezoekt. Cookies, tags, pixels, bakens en andere soortgelijke technologieën van derden (gezamenlijk "Tags") kunnen op de website worden geplaatst om de interactie met advertentie-inhoud te volgen en om advertenties te richten en te optimaliseren. Elke internetbrowser heeft een functionaliteit waarmee u zowel eigen cookies als cookies van derden kunt blokkeren en het cachegeheugen van uw browser kunt wissen. De "help" -functie van de menubalk van de meeste browsers zal u vertellen hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u op de hoogte kunt worden gebracht van nieuwe cookies, hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe u het cachegeheugen van uw browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Zonder cookies kunt u mogelijk niet volledig profiteren van de inhoud en functies van de website. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies niet betekent dat u geen advertenties meer ziet wanneer u onze Site bezoekt.

De website kan IP-adressen en locatiegegevens verzamelen om gepersonaliseerde advertenties weer te geven en deze doorgeven aan Mediavine. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en uw keuzes wilt weten om u aan of af te melden voor deze gegevensverzameling, gaat u naar http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. U kunt ook bezoeken http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/# voor meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren. U kunt de AppChoices-app downloaden op http://www.aboutads.info/appchoices om u af te melden in verband met mobiele apps, of gebruik de platformbediening op uw mobiele apparaat om u af te melden.

Mediavine werkt samen met de volgende gegevensverwerkers:

 1. Pubmatisch. Wellicht vindt u het privacybeleid van Pubmatic via deze link. De gegevens die op de website worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan Pubmatic en zijn partners voor op interesses gebaseerde advertenties. Statistische informatie en andere niet-cookietechnologieën (zoals eTags en web- of browsercache) kunnen door derden op deze website worden gebruikt. Browserinstellingen die cookies blokkeren, hebben mogelijk geen effect op deze technologieën, maar u kunt uw cache leegmaken om dergelijke trackers te verwijderen. Gegevens die zijn verzameld via een bepaalde browser of apparaat, kunnen worden gebruikt met een andere computer of apparaat dat is gekoppeld aan de browser of het apparaat waarop dergelijke gegevens zijn verzameld.
 2. Criteo. Mogelijk vindt u het privacybeleid van Criteo via deze link. De gegevens die op de website worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan Criteo en zijn partners voor op interesses gebaseerde advertenties. Criteo kan niet-identificeerbare gegevens verzamelen, openen en gebruiken om de Criteo-technologie en andere producten, programma's en / of diensten van Criteo te verbeteren. Deze niet-identificerende gegevens kunnen on-site gebruikersgedrag en gebruikers- / pagina-inhoudgegevens, URL's, statistieken of interne zoekopdrachten omvatten. De niet-identificerende gegevens worden verzameld via de advertentie-oproep en gedurende maximaal 13 maanden opgeslagen met een Criteo-cookie.
 3. Pulsepoint. Misschien vindt u het privacybeleid van Pulsepoint via deze link.
 4. LiveRamp. Mogelijk vindt u het privacybeleid van LiveRamp via deze link. Wanneer u de website gebruikt, delen we informatie die we van u kunnen verzamelen, zoals uw e-mail (in gehashte, geanonimiseerde vorm), IP-adres of informatie over uw browser of besturingssysteem, met LiveRamp Inc en haar groepsmaatschappijen ( 'LiveRamp'). LiveRamp kan een cookie in uw browser gebruiken en uw gedeelde informatie matchen met hun on- en offline marketingdatabases en die van haar advertentiepartners om een ​​link te creëren tussen uw browser en informatie in die andere databases. Deze link kan wereldwijd door onze partners worden gedeeld om op interesses gebaseerde inhoud of advertenties tijdens uw online ervaring mogelijk te maken (bijv. Apparaatoverschrijdend, web, e-mail, in-app, enz.) Door derden die niet gelieerd zijn aan onze website. Deze derde partijen kunnen op hun beurt verdere demografische of op interesses gebaseerde informatie aan uw browser koppelen. Ga hier naar om u af te melden voor gerichte advertenties van LiveRamp: https://liveramp.com/opt_out/
 5. RhythmOne. U kunt het privacybeleid van RhythmOne bekijken via deze link. RhythmOne gebruikt cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals identificatoren van mobiele apparaten en digitale vingerafdrukken) om haar diensten te verlenen. RhythmOne kan geaggregeerde informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten die voor u interessant zijn. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten wat uw keuzes zijn om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, bezoek dan de volgende webpagina: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
 6. District M. Mogelijk vindt u het privacybeleid van District M. via deze link.
 7. OpbrengstMo. Mogelijk vindt u het privacybeleid van YieldMo via deze link. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Yieldmo of uw recht onder de California Consumer Privacy Act ("CCPA") om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit doen via deze link.
 8. Het Rubicon-project. Wellicht vindt u het privacybeleid van Rubicon via deze link. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Rubicon of uw recht onder de California Consumer Privacy Act ("CCPA") om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit doen via deze link. U kunt ook de De afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative De afmeldingspagina van Digital Advertising AllianceOf de De afmeldingspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance.
 9. Amazon Publisher Services. Mogelijk vindt u het privacybeleid van Amazon Publisher Services via deze link.
 10. AppNexus. Mogelijk vindt u het privacybeleid van AppNexus via deze link.
 11. OpenX. Mogelijk vindt u het privacybeleid van OpenX via deze link.
 12. Verizon Media, voorheen bekend als Oath. Mogelijk vindt u het privacybeleid van Verizon Media via deze link. U kunt ook de De afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative De afmeldingspagina van Digital Advertising AllianceOf de De afmeldingspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance om u af te melden voor het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties.
 13. TripleLift. Mogelijk vindt u het privacybeleid van TripleLift via deze link. Om u af te melden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties (inclusief retargeting) van de diensten van TripleLift via het gebruik van cookies in uw huidige browser en voor meer informatie over wat het betekent om u af te melden, gaat u naar www.triplelift.com/consumer-opt-out.
 14. Index Exchange. Mogelijk vindt u het privacybeleid van Index Exchange via deze link. U kunt ook de De afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative De afmeldingspagina van Digital Advertising AllianceOf de De afmeldingspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance om u af te melden voor het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties.
 15. Sovrn. Mogelijk vindt u het privacybeleid van Sovrn via deze link.
 16. Kauwgom kauwgom. Mogelijk vindt u het privacybeleid van GumGum via deze link. GumGum kan (i) plaats- en gebruikscookies gebruiken in de browsers van eindgebruikers of webbakens gebruiken om informatie te verzamelen over eindgebruikers die dergelijke Publisher-websites bezoeken en (ii) dergelijke verzamelde eindgebruikersinformatie koppelen aan andere eindgebruikersinformatie verstrekt door derden in om gerichte Advertenties aan dergelijke eindgebruikers te leveren.
 17. Digitale remedie. Mogelijk vindt u het privacybeleid van Digital Remedy via deze link.
 18. MediaGrid. Mogelijk vindt u het privacybeleid van MediaGrid via deze link. MediaGrid kan informatie verzamelen en opslaan over interacties van eindgebruikers met deze website via cookies, advertentie-IDS, pixels en server-naar-server-verbindingen. MediaGrid ontving de volgende informatie: de pagina die een eindgebruiker heeft opgevraagd en de verwijzende / exit-pagina's; Tijdstempelinformatie (dwz de datum en tijd waarop de eindgebruiker de pagina heeft bezocht); IP adres; identificatie van mobiele apparaten; apparaat model; besturingssysteem van het apparaat; browsertype; vervoerder; geslacht; leeftijd; geolocatie (inclusief GPS-coördinaten); clickstream-gegevens; cookie-informatie; first-party identifiers '; en gehashte e-mailadressen; demografische en afgeleide interesse-informatie; en post-conversiegegevens (van zowel online als offline gedrag). Sommige van deze gegevens worden verzameld via deze website en andere worden verzameld bij adverteerders. MediaGrid gebruikt deze gegevens om haar diensten te verlenen. U kunt ook de De afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative De afmeldingspagina van Digital Advertising AllianceOf de De afmeldingspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance om u af te melden voor het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties of om hun privacybeleid te bekijken voor meer informatie.
 19. RevContent - Mogelijk vindt u het privacybeleid van RevContent via deze link. RevContent kan informatie verzamelen over uw browser of apparaat, inclusief browsertype, IP-adres, apparaattype, user-agentstring en besturingssysteem. RevContent verzamelt ook informatie over de websites die u bezoekt via hun diensten, zoals de datum en tijd van toegang en specifieke pagina's die u bezoekt en de inhoud en advertenties waarop u klikt. U kunt zich afmelden voor elk personalisatietraject door afmelden voor de gegevensverzameling van RevContent.
 20. Centro, Inc. - Mogelijk vindt u het privacybeleid van Centro via deze link. U kunt informatie over afmelden voor de services van Centro vinden via de link naar het privacybeleid.
 21. 33Across, Inc. - Misschien vindt u het privacybeleid van 33Across via deze link. Ga naar om u af te melden voor gepersonaliseerde advertenties https://optout.networkadvertising.org/?c=1.
 22. Vertrouwd. LLC - Mogelijk vindt u het privacybeleid van Conversant via deze link. Conversant gebruikt informatie die u niet direct identificeert, zoals informatie over uw browsertype, tijd en datum van bezoek, uw browse- of transactieactiviteit, het onderwerp van advertenties waarop is geklikt of gescrolld, en een unieke identificatiecode (zoals een cookiestring, of een unieke advertentie-identificatie die door uw mobiele apparaat wordt verstrekt) tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites en apps om advertenties weer te geven over goederen en diensten die waarschijnlijk voor u interessanter zijn. Conversant kan technologieën zoals cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om deze informatie te verzamelen. Voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties of om u af te melden, kunt u terecht op www.youronlinechoices.eu or https://www.networkadvertising.org/

Wijzigingen in het privacybeleid 

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hierover per e-mail informeren. 

Contact details 

thecontentdecoder.com 

Mandenmakers 19
3648 LA Wilnis
Nederland
T(085) 185-0010
E [e-mail beveiligd] 

Contactpersoon voor privacyproblemen
Joost Nusselder